За насКанцеларииСметководство200 НајголемиКлуб 200КозметикаМеталсистемМултикомпензацииКонтакт

About Us Image - Diagonal Wave Lines

 

 

  Title - About Us

 

expodesign

актуелно


Trade Point - Skopje
 
 
Вовед Што е компензација? Начин на функционирање Општи услови Станете член Пријавување обврски ЧПП
 

 

НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ

  1. Наменето е за сите правни субјекти, а пријавувањето можат да го прават неограничен број на претпријатија.

  2. Системот функционира врз основа на пријавени обврски. Секое претпријатие се пријавува преку својот ДАНОЧЕН БРОЈ и ги пријавува обврските кои ги има до своите комитенти во точен износ во дени со две децимали.

  3. На секој комитент покрај износот кој го должи го пријавува и неговиот ДАНОЧЕН БРОЈ.

  4. Висината на пријавените обврски не е ограничена.

  5. По пријавување на обврските, програмот ги поврзува и затвора износите помеѓу претпријатијата, до конечно затворање на износите.

  6. Незатворени би останале оние износи за кои не е возможно да се затворат односно пребивањето се врши само на оние комитенти кои учествуваат во системот.

  7. Обврските може да ги пријавувате секој ден, а најкасно еден ден пред обработка на податоците.

  8. За точниот датум на компензацијата сите корисници на услугата ќе бидат известени.

  9. Договорот за членство се склучува на одредено време. Секој корисник може да истапи од системот, со тоа што членството се прекинува, првиот ден од наредниот месец.

горе