За насКанцеларииСметководство200 НајголемиКлуб 200КозметикаМеталсистемМултикомпензацииКонтакт

About Us Image - Diagonal Wave Lines

 

 

  Title - About Us

 

expodesign

актуелно


Trade Point - Skopje
 
   
 

200 НАЈГОЛЕМИ

Годишната едиција 200 НАЈГОЛЕМИ ФИРМИ ВО МАКЕДОНИЈА е подготвена и издадена од Еуро Бизнис Центар – Скопје

200 НАЈГОЛЕМИ ги содржи најголемите и најуспешните фирми во Македонија, рангирани според одредени финансиски показатели, добиени од овластени финансиски институции на Република Македонија.

Тематски, едицијата е поделена на:

  • Вовед – Информации за Македонија и македонската економија
  • Листа на најголеми фирми рангирани според вкупниот приход
  • Листа на најуспешни фирми рангирани според нето добивката пред одданочување
  • Листа на банките и осигурителните компании
  • Приказ на фирмите, нивната дејност, асортиманот на производи и услуги

Намената на оваа едиција е да ги афирмира домашните претпријатија пред меѓународниот пазар. Потенцијалните странски инвеститори имаат можност, да добијат информации за македонското стопанство, за фирмите кои стопанисуваат и за услугите и производите кои ги нудат.

Во минатиов период издадени се единаесет едиции 200 НАЈГОЛЕМИ и тоа:

200 НАЈГОЛЕМИ – 2013 година:
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми
        Банки
        Осигурителни компании

200 НАЈГОЛЕМИ – 2012 година:
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми
        Најголеми банки
        Најуспешни банки
        Најголеми осигурителни компании
        Најуспешни осигурителни компании

200 НАЈГОЛЕМИ – 2011 година:
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми
        Најголеми банки
        Најуспешни банки
        Најголеми осигурителни компании
        Најуспешни осигурителни компании

200 НАЈГОЛЕМИ – 2010 година:
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми
        Банки
        Осигурителни Компании

200 НАЈГОЛЕМИ – 2009 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2008 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2007 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2006 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2005 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2004 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

200 НАЈГОЛЕМИ – 2003 година
        200 Најголеми фирми
        200 Најуспешни фирми

 

горе